Quo Vadis Nijverdal

Quo Vadis is een koor dat 1 à 2 keer per maand op de zaterdagavond of zondagochtend (en bij bijzondere evenementen zelfs door de week) de viering in de st. Antonius van Paduakerk opluistert met (vaak) een eigen gekozen liturgie bestaande uit religieuze, maar ook eigentijdse popliederen (denk aan Coldplay, Marco Borsato, 70’s pop). Hiervoor repeteert Quo Vadis elke woensdagavond van 20:00u tot 22:00u in t Achterom.

Naast de reguliere viering proberen we ook regelmatig om nieuwe, grotere doelen te stellen om naar toe te werken. Denk hierbij aan (samenwerkings)concerten en optredens op korenfestivals.

Het koor, dat vanaf de zomer van 2020 onder leiding staat van interim-dirigente Marjolein Maandag, bestaat op dit moment uit ruim 30 zingende leden in leeftijd variërend van 25 tot ruim 50 jaar. Daarnaast wordt het koor bijgestaan door het combo, dat uit een toetsenist en drummer bestaat. Iedereen die het leuk vindt om te zingen en die een uitdaging niet uit de weg gaat is van harte welkom bij Quo Vadis.

Momenteel zijn wij ook op zoek en wel naar:
– Heren zangers (met name bassen)
– Een bassist
– Een gitarist (een combinatie met het voorgaande zou mooi zijn)

Quo Vadis door de jaren heen

De Rooms Katholieke parochie St. Antonius van Padua had al een paar volwassen koren in haar midden, maar in 1968, kort na het oprichten van een kinderkoor, vonden ook de jongeren dat ze niet achter konden blijven. Besloten werd om een jongerenkoor op te richten met een echt combo en eigentijdse muziek.
Het koor werd als RK Jongerenkoor Nijverdal gedoopt.
De eerste dirigent was Herman Broekhuis. Het koor ging netjes gekleed in uniform en op 1 december van dat zelfde jaar werd de eerste viering in eigen kerk door het jongerenkoor opgeluisterd.

De eerste grote verandering op het gebied van muziekkeuze kwam met het aanstellen van Joop Essers. Joop kwam voort uit het koor en leerde de groep vlotte nummers als Wie durft het aan en Muren van Jericho.

Al snel kwam het koor in financiële problemen. Besloten werd om de parochianen te vragen een geldbedrag in een enveloppe te stoppen die door de leden bij hen thuis werd opgehaald. Deze actie gaf het koor weer even de mogelijkheid om verder te gaan. Rond die tijd werd de soos Quasi Modo gestart. Deze soos was een initiatief van het jongerenkoor, die hierdoor weer wat geld kon genereren.

In 1976 werd er een uitwisseling georganiseerd met een koor uit Duitsland. Het bezoek aan dit land nam een heel weekend in beslag. Het was zo’n groot succes dat besloten werd om elk jaar een weekend weg te organiseren om in een andere parochie te kunnen spelen, en natuurlijk de resterende tijd feest te vieren. Het Lang Weekend was geboren. Dit evenement heeft nog stand gehouden tot halverwege de jaren 90.
In 1976 onderging het jongerenkoor ook een naamsverandering. Na het uitschrijven van een wedstrijd werd de huidige naam van het koor, Quo Vadis, gekozen.
Er zijn in de loop der jaren meerdere onderkomens benut. Na de voormalige Antoniusschool, het parochiehuis, en het Groene Kruis gebouw aan de Willem Alexanderstraat heeft Quo Vadis nu al sinds 1990 het Achterom als uitvalbasis.

Door de jaren heen zijn er verschillende acties gehouden om het ledenaantal op peil te houden. Jaarlijks werden er brieven gestuurd naar parochianen die in dat kalenderjaar de leeftijd van 16 jaar bereikten, maar ook grotere acties werden er opgezet, zoals een ledenwerf weekend waarin alle vieringen van dat weekend opgeluisterd werden door het koor.
Al deze acties konden echter niet verhelpen dat de gemiddelde leeftijd van de koorleden steeds hoger opliep. Begin jaren 90 kende het koor nog maar enkele leden boven de 30 jaar. Heden ten dage zijn de 35 plussers ver in de meerderheid! Het jongerenkoor is in de loop der tijd door pastor Weldam Jong Volwassenkoor genoemd, een term die nu is weggelaten.

Zoals bij elk koor had ook Quo Vadis te kampen met vele dirigentenwisselingen. Elke nieuwe dirigent had zo zijn of haar voorkeur voor de muziek die het koor zou gaan zingen. Dit leidde wel eens tot botsingen met de liturgische commissie van het koor, maar is slechts zelden een reden geweest om vervroegd afscheid te nemen van een dirigent.

Het koor kende vele hoogtepunten, want onder leiding van Marjon Wevers bereikte het koor de zevende plaats tijdens het nationale kampioenschap in Rijsbergen.
Onder leiding van Esther Baas vierde Quo Vadis in 2008 haar 40 jarig jubileum met een tour langs alle cluster parochies met als hoogte punt een geweldig concert in de Batteur.
Sinds 2013 staat het koor onder leiding van Trienke Dijkstra, een jonge dirigente met een vernieuwend repertoire.
Van oude pop klassiekers tot hedendaags Nederlandstalig, zelfs Latijns. Het koor blijft de parochie verrassen!
Tevens is de aloude traditie van het lang weekend weer opgepakt die eens in de twee jaar gehouden wordt.
Ondanks het succes blijft het moeilijk om het ledenbestand op peil te houden en heeft het koor nog steeds behoefte aan nieuwe leden. Jong of oud, man of vrouw, het maakt niet uit. Quo Vadis is voor iedereen die op een leuke manier met muziek bezig wil zijn!

Ons repertoire

Ons repertoire bestaat voornamelijk uit een combinatie van religieuze liederen en populaire muziek die qua inhoud en teksten goed aansluit bij diensten en vieringen. Zo kan het zijn dat we in een dienst bijvoorbeeld het lied ‘Heilig’ maar ook ‘Listen to the music’ of ‘I will follow Him’ zingen.

Meezingen?

Lijkt het u leuk om met ons mee te zingen? Kom dan rustig langs tijdens de repetitie op de woensdagavond, van 20:00u – 22:00u in het Achterom achter de RK kerk Nijverdal. Via het contactformulier kunt u eventueel contact met ons opnemen maar binnenlopen mag ook!